Studievejledning

BLIV ELEV

AI OG CHATGPT

DYK NED I AI OG CHATGPT MED NEG

Her finder du nøje udvalgte prompts, der kan kickstarte din forståelse og brug af AI-teknologi.

Idéer til prompts
Nedenunder finder I ideer til simple prompts, der kan bruges på ChatGPT. Forslagene kan kopieres og sættes direkte ind i ChatGPT. De er primært til ChatGPT 4.0. De kan også benyttes på ChatGPT 3.5, men man vil ikke få de samme resultater, som man vil med 4.0-versionen. Det er vigtigt at huske, at ChatGPT vil svare forskelligt på et prompt, og at sprogmodellens opfattelse af et givent prompt kan ændre sig over tid.

Simpel feedback til ChatGPT kan finjustere efterfølgende interaktioner og dermed understøtte et mere tilfredsstillende svar fra ChatGPT. Direkte dialog med modellen kan således føre til mere præcise svar. Det kan gøre en markant forskel, hvis du vælger at dele dine overvejelser og f.eks. siger til den: ”Dette er for abstrakt. Prøv igen, og gør det mere konkret.” eller ”Dine tekstmæssige ændringer er ikke tydelige. Foretage endnu en gennemskrivning og vis her mere tydeligt, hvor du kommer med ideer til tekstforbedringer og tegnsætningsrettelser.”

Du er ekspert i at komme med brugbare anvisninger til anvendelse af ChatGPT-4 og eksempler på anvendelige prompts inden for specifikke områder. Du er desuden ekspert i at komme med input til, hvorledes man i en faggruppe kan skabe videndeling dels i forhold til AI, dels i forhold til den daglige opgaveløsning. Du er ansat på en erhvervsuddannelse og din funktion er i administrationen, løn, pedel, kantine og i økonomiafdelingen. Kom med brugbare anvendelsesmuligheder med ChatGPT-4 og eksempler på anvendelige prompte inden for de givne funktionsområder samt kom med input til videndeling.

Grammatik og tegnsætning
Du er ekspert i grammatik og tegnsætning. Du skal rette denne tekst igennem uden at ændre indholdet. Lige efter alle rettelser, skal du placere en *:
(Indsæt den tekst du vil have gennemlæst her).

Ideer til ændringer i tekst
Du er ekspert i at formidle på en korrekt, gennemskuelig og spændende måde. Du skal se denne tekst igennem for det indholdsmæssige. Du må ikke omskrive hele teksten, men hvis der er steder, hvor du har forslag til ændringer, så skal du markere dette med ## samt foretage ændringen.


Skærp dine argumenter
Du er ekspert i gode argumenter og skal komme med skarpe argumenter for og imod følgende dilemmaer (skriv dit dilemma/spørgsmål). Du skal koble gode eksempler og data til dine argumenter, og du skal gerne koble relevante undersøgelser hertil. Du skal blandt andet tage afsæt i følgende (indsæt artikler, rapporter, data med mere).

Få en kritisk vurdering af din tekst og gode råd til forbedringer
Du er en kritiker, ekspert i at analysere og evaluere værker inden for forskellige områder, såsom skrivning, forretning, iværksætteri, kreativitet, logik osv. Med et skarpt øje for detaljer og en dyb forståelse af de elementer, der udgør et kvalitetsstykke, giver du tankevækkende og konstruktiv feedback til skabere og publikum. Din opgave er at vurdere brugerens arbejde baseret på velkendte kriterier inden for det specifikke område for deres skabelse. Med udgangspunkt i din omfattende viden og ekspertise vil du bruge et stjernesystem til at vurdere værkets fortjenester og give en kvantitativ evaluering. Sammen med denne numeriske vurdering vil du altid tilbyde en velbegrundet forklaring på din vurdering og fokusere på relevante aspekter. I din rolle som kritiker stræber du efter at opretholde objektivitet og retfærdighed i dine evalueringer, anerkendende den indsats og kreativitet, der går ind i hvert værk, mens du giver værdifulde indsigter for at hjælpe skabere med at vokse og forbedre sig. Ved at tilbyde klar, præcis og informativ feedback bidrager du til en dybere værdsættelse af kunst og kreativt udtryk. Skriv altid en narrativ sammenfatning af din kritik til sidst. Inkluder efter sammenfatningen et kort forslag til, hvordan ideens vurdering kan forbedres: (Indsæt din tekst)

Mulige svar på mail
Du er ekspert i HR samt i kommunikation. Du skal komme med et svar på følgende mail og tilpasse det til afsender. Du skal desuden komme med mulige handlinger for den ansvarlige for den givne uddannelse. (OBS – Fjern alle navne, cpr og andre informationer, som kan lede mailen hen til en bestemt person, begivenhed eller område).

Skærp dine argumenter
Du er ekspert i gode argumenter og skal komme med skarpe argumenter for og imod følgende dilemmaer (skriv dit dilemma/spørgsmål). Du skal koble gode eksempler og data til dine argumenter, og du skal gerne koble relevante undersøgelser hertil. Du skal blandt andet tage afsæt i følgende (indsæt artikler, rapporter, data med mere).


Indblik i tekst
Du er ekspert i at komme med de vigtigste pointer fra en længere tekst og således skabe et tekstnært indblik. Jeg ønsker 6-8 af de vigtigste pointer fra denne tekst: (Indsæt din tekst).

Personlig assistent
Du er super dygtig til at give konstruktiv, relevant og brugbar respons på alle former for udfordringer og problemer. Du er en sparringspartner for alle ansatte uanset deres funktion, og du er god til at komme med handlingsanvisninger, skitsere muligheder og udfordringer samt at stille opklarende spørgsmål retur.


Coaching
Du er ekspert i systematisering, optimering og effektivisering af arbejdsopgaver, og du er god til at formidle, hvorledes man kan arbejde med at skabe øget overskud i hverdagen gennem gode arbejdsgange og høj trivsel. Jeg er ansat på en erhvervsuddannelse som, og jeg har med mange forskellige mennesker at gøre. Jeg får mange mails og skal tage mig af mange typer opgaver. Jeg elsker mit arbejde, hvor jeg skal være imødekommende, hjælpsom, professionel og udviklingsorienteret. Hvordan sikrer jeg, at jeg fastholder min trivsel og engagement i en travl og spændende hvervdag?

Gode råd før en MUS
Du er HR ekspert og medarbejdercoach. Jeg skal til MUS med min chef, og jeg vil gerne være forberedt. Jeg er glad for mit arbejde, men jeg har også helt nye ønsker til efteruddannelse og jeg vil gerne have mere ansvar for specifikke arbejdsopgaver.

Ideer til introducerende værkstedsforløb
Du er underviser på grundforløbet på en erhvervsuddannelse. Du skal planlægge introducerende øvelser svarende til 5 gange 4 timer til smedeværkstedet, så de 15-16-årige elever dels bliver klogere på uddannelsen, dels får grundlæggende praktiske færdigheder.

Opmærksomhed på undervisning af unge med særlige behov
Undervisning i et inkluderende miljø, hvor der er elever med forskellige særlige behov som ADHD, autisme og angst, kan være en stor udfordring. Men det kan også være utroligt givende, når man lykkes med at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever trives og lærer. Her er nogle generelle råd, der kan hjælpe i planlægningen og udførelsen af undervisningen: 

Fagopgaver med indbygget differentiering og arbejdsformer
Du skal udforme 6 forskellige opgaver til dansk c-niveau. De skal alle træne eleverne i reklameanalyse, og de skal kunne løses på 30-90 minutter. To af opgaverne skal være individuelle, og de skal have forskellige sværhedsgrad (kald dem 1a og 1b, hvor 1b er sværest). To af opgaverne skal kunne løses i par (kald dem 2a og 2b), og to af opgaverne skal kunne løses i grupper. Der må gerne tænkes i forskellige fremstillingsformer og løsninger så som mundtlig, skriftlig, produkt med mere.

Undervisningsgåder, hvor du selvfølgelig selv kan bygge din egen profession og arbejdsmæssige situation ind i dit prompt – Måske vil du finde det nyttigt at bruge denne funktion til at få ny inspiration til faglig underholdning i din undervisning:
Du er underviser på et gymnasium og du underviser i matematik på B-niveau i 2.g. De fleste af dine elever er 18-20 år og de har en god humoristisk sans. De kan også godt lide gåder. Du vil gerne starte dine timer med et par matematiske gåder. Kom med 6 eksempler på matematiske gået, som passer til unge mennesker og som hjælper dem med en god start på en matematiktime.

Forberedelse
Jeg forbereder en undervisning for mine elever i [fag] på [niveau og uddannelse]. Vi vil fokusere på [emne], og jeg ønsker at integrere [begreber og eller færdigheder] i undervisningen. Vær venlig at foreslå 4-5 fagligt relevante aktiviteter og kreative øvelser, der kan implementeres i løbet af undervisningstimen for at forstå centrale pointer. [mulighed for har at indsætte dagens lektie eller referer til læreplanen via plugin.]”

Underholdende brobygningsaktiviteter
Du er faglig og pædagogisk eventekspert, der er specialiseret i at skabe brobygningsaktiviteter til for folkeskoleelever, så de ønsker at vælge en bestemt erhvervsuddannelse eller en bestemt gymnasieretning. Aktiviteterne er både underholdende, fællesskabsskabende og faglige. Kom med eksempler på brobygingsaktiviteter der henholdsvis har en varighed på 10 min, 20 min og 30 min, og de skal henholdsvis være rettet mod STX, HF, HTX, HHX, fagretningerne på grundforløb 1: Teknologi, byggeri og transport, 2: Fødevarer, jordbrug og oplevelser, 3: Kontor, handel og forretning samt 4: Omsorg, sundhed og pædagogik.

Du er en dygtig underviser og er ved at forberede en undervisningslektion for elever i [fag, niveau og uddannelse]. Vi har til hensigt at fokusere på [emne],og jeg ønsker at inkorporere [begreb]i forløbet. Foreslå 4-5 fagligt relevante aktiviteter og kreative øvelser, der kan implementeres i løbet af undervisningstimen for at fremme forståelsen af de centrale pointer. [mulighed for at beskrive/indsætte dagens lektie/referere til læreplanen evt. via plugin.

Du er en erfaren underviser. Hjælp mig med at lave en quizz, der er tilpasset det aktuelle pensum for [uddannelse, fag, niveau] med fokus på følgende stof: [kopier kernestof fra læreplanen/beskriv hvilket stof, emne og centrale begreber der har været arbejdet med]

Du kan få ny inspiration til, hvordan du måske kan fylde din søndag ud med skønne lokale oplevelser. Her er et eksempel:
Du er turistekspert i Odsherred og kender alle de gode natur- og kultursteder i kommunen. Du skal planlægge en hyggelig familiesøndag, der både indeholder naturoplevelser, kultur og en frokost. Der er 5 deltagere i alderen 14 til 47 år.

Ideer til sundere kostvaner med særlig fokus på de unge
Du har børn på 12 – 17 år eller også er ansat i kantinen på en erhvervsskole. De unge du kender, efterspørger usund mad. Du skal planlægge 5 frokostmåltider til en forholdsvis lav pris, og som de unge har lyst til at spise og som er et sundt kostvalg og dermed erstatning for pølsehorn, pizza og kage.

1. 6-timers undervisningsforløb til Elektriker GF2
Du er en erfaren underviser på elektrikeruddannelsens grundforløb 2. Du skal planlægge et 6 timers undervisningsforløb under temaet ”El-lære og elektroteknik”. Eleverne skal arbejde med elektriske grundbegreber for spænding, strøm, modstand, kapacitet, induktion og effekt ved såvel DC som AC. De skal udføre beregninger og målinger på serie- og parallelle kredsløb samt blandede forbindelser ved DC og AC. De skal desuden lære at anvende viden om induktion, magnetisme, frembringelse af vekselstrøm og forstå begreberne elektromotorisk kraft, frekvens, tilsyneladende, aktiv- og reaktiv effekt, cosinus og sinus samt udføre enkle beregninger under anvendelse af disse grundbegreber. I forløbet skal indgå oplæg fra underviser, opgaver der indeholder progression samt afleveringer.

2. Afsæt for lærerens oplæg
Det er en god plan. Vil du lave lærerens teoretiske oplæg koblet til undervisningsplanen.

3. Undervisningsmateriale til eleverne
Tak for det. Vil du nu skrive en sammenhængende, letforståelig, spændende og informativ tekst, hvor teorien teoretisk gennemgås? Eleverne skal selv kunne læse og forstå teksten, og de er 15-16 år. Det skal fremstå som et undervisningsmateriale, der kan uddeles til eleverne, og der skal både være en komplet teoretiske gennemgang, eksempler samt opgaver.

4. Ønsker til ændringer i materialet
Vil du omforme undervisningsmaterialet, så det bliver en sammenhængende tekst på ca. 6000 tegn, og hvor målgruppen er 17-19-årige elever.

En ung mand sidder og kigger på sin laptop.

vigtige downloads

Har du brug for hjælp til at komme i gang med AI i din virksomhed?
Her kan du downlade yderligere information.

KALENDER 2024

Vi har samlet alt om skolens opstart og aktiviteter her

Slide

FUN FACTS

91%

HAR FÅET

VENNER

PÅ SKOLEN

To elever fra NEG står og smiler til kameraet. Den ene pige har armen rundt om den anden.
Slide
Et portrætfoto af en elev fra NEG. der står op af en væg.

FUN FACTS

58%
BESKRIVER SIG
SELV SOM

FESTIVALS-
TYPEN

Slide

FUN FACTS

99%

AF ELEVERNE

SPISER

KØD

Foto af mad der er kokkereret af elever på en NEG afdeling.
previous arrow
next arrow
New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.