Studievejledning

BLIV ELEV

Fremtidens kloge hænder

Faglært arbejdskraft er en nøgle til den grønne omstilling, og det er derfor endnu vigtigere end nogensinde, at der både uddannes flere faglærte, og at de er kompetente. Faldende ungdomsårgange og lav søgning til erhvervsuddannelserne er udfordringer, som i dag er en del af virkeligheden i Region Sjælland.

CELF, ZBC og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er derfor gået sammen om at adressere udfordringerne i Socialfond Plus projektet ”Fremtidens kloge hænder”. Projektet har fokus både på rekrutterings- og fastholdelsesindsatser med henblik på at sikre, at der kommer flere kompetente faglærte til fremtidens arbejdsmarked.

Inspireret af det arbejde og de resultater, der bl.a. gøres i Løkkefonden og True North, er det projektets tese, at motivation og relation er nogle af nøglebegreberne til at sikre både øget rekruttering og fastholdelse. Samtidig er der fortsat behov for at øge vidensniveauet om erhvervsuddannelserne.

Indsatser i projektet

Projektet ”Fremtidens kloge hænder” arbejder med tre overordnet indsatsområder:

Motivation og øget viden om eud i grundskolen

Formålet med denne indsats er at øge grundskolelærernes og elevernes viden om erhvervsuddannelser. Midlerne er at arbejde praksisnært og give inspiration via motiverende undervisning.

Indsatsen forventes at bidrage til et øget samarbejde og et fælles sprog/ pædagogisk metode omkring motivationspædagogik. Derudover øget viden om eud i grundskolen og styrket relationer mellem grundskolen og erhvervsskolen.

Øget gennemførelse på erhvervsuddannelser

Formålet med denne indsats er at fastholde endnu flere på erhvervsuddannelserne og sikre, at de unge ikke falder fra under uddannelsen. Midlerne er at øge elevernes trivsel, sikre gode overgange ved skift til læreplads, videreudvikle digitale og fleksible undervisningsformer, samt fokus på at øge stoltheden over uddannelsen og det at blive svend.

Indsatsen forventes at bidrage til at øge fastholdelse på eud, styrke erhvervsuddannelsernes ry samt fastholde lærlingene efter de er startet i oplæring.

Flere ufaglærte i uddannelse

Formålet med indsatsen er få flere unge ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse ved at synliggøre de muligheder og fordele, der er ved at tage en faglært uddannelse. Denne indsats har stort fokus på at udvikle og afprøve informationsindsatser/koncepter.

Indsatsens forventes at bidrage til øget viden om eud blandt studenter, unge ufaglærte og medarbejdere i jobcentrene.

Mere information

Kontakt

Vil du vide mere om projekt ”Fremtidens kloge hænder”, så kontakt:
Projektleder Anja Daugaard Jensen 
adj@eucnvs.dk
23 63 65 76.

Varighed

Projektet er 3-årigt og løber fra 1. januar 2023 – 31. december 2025.

Støtte

Projektet har modtaget støttet fra EU’s socialfond Plus med 14.5 mio. kr. og fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler på 3.795.086 kr., og har et samlet budget på 24.174.249 kr.

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.