Studievejledning

BLIV ELEV

Femern Fyrtårn II

kvalificeret arbejdskraft

Projektperiode: 1. september 2023 – 31. august 2026. 

Projektet Femern Fyrtårn II, knytter sig til formålet om at styrke dansk position inden for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.

Formålet med projektet ”Femern Fyrtårn II – kvalificeret arbejdskraft” er at:

 • Tiltrække virksomheder til Region Sjælland, som kan udnytte de muligheder, og derved kan skabe arbejdspladser, vækst og øget eksport og som en konsekvens udnytte de potentialer, som Femern Bælt-forbindelsen medfører.
 • Styrke samarbejdet mellem Danmark og Tyskland i den fælles region op mod Femern Bælt-forbindelsens åbning og efterfølgende inden for bl.a. videns miljøer, uddannelse og erhvervsliv.
 • Sikre kvalificeret arbejdskraft, som kan understøtte realiseringen af erhvervsfyrtårnet.


Projektet bygger videre på Femern Fyrtårn 1 indsats mod bæredygtigt byggeri og den hertil hørende specialiserede og kvalificerede arbejdskraft, der findes nødvendig for at kunne realisere projektet.

I den forbindelse korresponderer ”Femer Fyrtårn 2 – kvalificeret arbejdskraft” på ambitionerne om et større udbud af kvalificeret arbejdskraft med et særligt fokus på opkvalificering af medarbejdere, samt et strategisk kompetenceløft af de involverede virksomheder således, at der drages nytte af erhvervspotentialerne i Femern Bælt-forbindelsen, og som en konsekvens øger udbuddet af arbejdskraft til bæredygtigt byggeri frem mod 2025.

Budget og økonomi
Socialfondsprojektet har et budget på kr. 42.972.880, med en tilskudsberettigelse fra Erhvervsstyrelsen (ERST) på 60%, samt Danmarks Erhvervsfremmende Bestyrelse (DEM) på 10% af det samlede budget, svarende til henholdsvis: kr. 25.783.728 og kr. 4.297.288. Desuden erhverves et kontant offentligt tilskud på kr. 1.000.000 fra Region Sjælland.

Differencen mellem den samlede finansiering og tilskudsberettigelsen – medfinansiering (MF) i form af deltagerløn og egenfinansiering udgør derfor kr. 11.891.864.

Beløbet på kr. 42.972.880 fordeles mellem partnerne i henhold til budgettet.

Organisering af projektet:
CELF er den juridisk ansvarlige for projektet og står for indsamling af data og afrapportering.  

Følgende partnere er med i projektet: 

 • CELF – Leadpartner og juridisk ansvarlig for projektet 
 • ZBC – partner 
 • EUC Sjælland – partner 
 • NEG – partner 
 • Roskilde Tekniske Skole – partner 
 • Køge Handelsskole – partner 
 • Roskilde Handelsskole – partner 
 • Zealand – partner  
 • DTU – partner 
 • RUC – partner 
 • WBD – partner 
 • FBD – partner 
 • Erhvervshus Sjælland – partner 


Projektet har en styregruppe med repræsentanter fra hver partner.  Styregruppens arbejde er at sikre, at projektet bliver gennemført som ansøgt og bevilliget.
 

Desuden er der 4 hovedaktiviteter, som omhandler de aktiviteter, der er beskrevet i ansøgningen. 

En gruppe elever fra NEG står iført arbejdstøj, og læner op af en buk.

FEMERN FYRTÅRN II

New Client Special Offer

20% Off

Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.